Ontmoetingsgroepen

Naast het individuele hulpaanbod kan men ook deelnemen aan een groep. Uitgangspunt hierbij is dat mensen veel van elkaar kunnen leren als zij gelijksoortige ervaringen hebben en in soortgelijke posities verkeren. Er kunnen diverse groepen binnen de praktijk operationeel zijn.

Gescheiden ouders.
Adolescenten met adoptie-ervaringen.
Ouders met geadopteerd kind(eren), de zo geheten, ‘nieuw-samengestelde’ gezinnen.
Het deelnemen aan een groep kan een toegevoegde waarde hebben op het individuele- en contextuele hulpaanbod.

De toegevoegde waarde kan ondermeer bestaan uit het geven en ontvangen van erkennings, men leert hoe anderen met dezelfde problematiek omgaan.

Ook het zelfvertrouwen wordt gestimuleerd doordat de problematiek beter begrepen wordt.

Het stimuleren van de onderlinge dialoog kan een betrouwbare en veilige manier zijn om te werken aan persoonlijke doelstellingen en aanzetten tot actie binnen eigen gezien, familie of relatie. Respect voor elkaar en zorgvuldig omgaan met de vertrouwelijke informatie zijn eveneens zeer belangrijke uitgangspunten.

Voorwaarden voor deelname
De groepen worden begeleid door twee ervaren hulpverleners. Altijd bestaande uit een man en een vrouw. De groepsbijeenkomsten zijn altijd in tijd afgebakend.

Afhankelijk van de betreffende groep zullen 6 tot 8 bijeenkomsten gehouden worden. Een bijeenkomst duurt anderhalf tot twee uur. De data afspraken worden vooraf in onderling overleg bepaald. Voorwaarde is dat mensen elkaar prive niet kennen.

Samen Verder na Echtscheiding Onder begeleiding van twee familietherapeuten – een man en een vrouw – praten drie ouderparen over de gevolgen en betekenissen van een echtscheiding voor kinderen.